English    |   Liên hệ
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh NĐ
Số ký hiệu văn bản 97/KH-UBND
Ngày ban hành 19/10/2018
Ngày hiệu lực 19/10/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh NĐ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 97-KH.PDF
Văn Bản Mới