English    |   Liên hệ
Tổng số: 70
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20/NQ-HĐND 10/07/2019 NQ v/v quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh NĐ giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 442
Tải về 7
22/NQ-HĐND 10/07/2019 NQ v/v quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Cổ lễ, huyện trực Ninh
Lượt xem: 447
Tải về 11
21/NQ-HĐND 10/07/2019 NQ v/v quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét, kiên cố kênh cát Xuyên (tuyến chính), thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh NĐ
Lượt xem: 426
Tải về 7
1589/QĐ-UBND 30/07/2018 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định
Lượt xem: 986
Tải về 41
1890/QĐ-UBND 18/08/2017 v/v điều chỉnh đầu tư danh mục công trình từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
Lượt xem: 590
Tải về 3
1378/QĐ-UBND 19/06/2017 Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Lượt xem: 677
Tải về 3
58/KH-UBND 01/07/2016 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 726
Tải về 57
07/2008/QĐ-UBND 14/05/2008 QĐ về định mức XD và phân bổ kinh phí đối với các đề tài, dự án KH và CN có sử dụng ngân sách NN
Lượt xem: 250
Tải về 0
1130/QĐ-UBND 10/06/2008 QĐ công bố hết dịch Tai xanh ở lơn trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 246
Tải về 0
08/2009/QĐ-UBND 12/06/2009 Quyết định v/v ban hành Quy định điều kiện an toàn đối với phương tiện thủy nội địa thô sơ có.......
Lượt xem: 259
Tải về 0
09/2009/QĐ-UBND 12/06/2009 Quyết định v/v ban hành quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 259
Tải về 0
19/2009/QĐ-UBND 16/09/2009 V/v Ban hành Quy chế quản lý chất lượng thi công xây dựng các dự án đầu tư
Lượt xem: 258
Tải về 0
21/2009/QĐ-UBND 19/10/2009 Chuyển giao các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
Lượt xem: 251
Tải về 0
25/2009/QD-UBND 09/12/2009 V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh ban h
Lượt xem: 244
Tải về 0
12/2013/QĐ-UBND 15/04/2013 Quyết định Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất
Lượt xem: 247
Tải về 1
13/2013/QĐ-UBND 15/04/2013 Quyết định V/v an hành quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) phục vụ công tác GPMB trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 260
Tải về 3
267/QĐ-UBND 19/02/2014 Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 v/v thành lập Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn Vệ sinh lao dộng - Phòng, chống cháy nổ lần thứ 16, năm 2014 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 328
Tải về 0
426/QĐ-UBND 17/03/2014 Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 về việc bổ sung kinh phí cho Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 417
Tải về 0
427/QĐ-UBND 17/03/2014 Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 Về việc bổ sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 443
Tải về 0
445/QĐ-UBND 28/03/2014 Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Công ty TNHH Youngone Nam Định đầu tư vào khu công nghiệp Hoà Xá tỉnh Nam Định
Lượt xem: 430
Tải về 1
1234