English    |   Liên hệ
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2013/QĐ-TTg 21/05/2012 Quyết định số 2013/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
Lượt xem: 623
Tải về 5
37/2013/QĐ-UBND 26/11/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 610
Tải về 0
146-TB/TU 09/03/2012 Kết luận của ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU "về tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình"
Lượt xem: 538
Tải về 3
377/TB-BYT 21/05/2012 Thông báo số 377/TB-BYT ngày 27 tháng 4 năm 2012 kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ngày 11/4/2012
Lượt xem: 661
Tải về 0
807/TB-SNV 04/08/2014 Thông báo của Sở Nội vụ số 807/TB-SNV ngày 01/8/2014 Về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và giáo viên các trường, các trung tâm thuộc sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 - 2015
Lượt xem: 648
Tải về 0
28/2013/NQ-HĐND 23/12/2013 Nghị Quyết số: 28/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 Về việc Quy định mức thu phí vệ sinh (rác thải) trên địa bàn thành phố Nam Định
Lượt xem: 631
Tải về 0
584/UBND-VP5 17/09/2012 Công văn số 584/UBND-VP5 ngày 13 tháng 9 năm 2012 về việc tăng cường quản lý sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.
Lượt xem: 597
Tải về 0
66/KH-UBND 09/03/2012 Kế hoạch hành động giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Nam Định thực hiện chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam
Lượt xem: 547
Tải về 4
25/KH-UBND 25/03/2015 Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 23/3/2015 thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2015
Lượt xem: 624
Tải về 8