English    |   Liên hệ
Tổng số: 495
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
468/UBND-VP3 03/06/2020 Công văn V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 502
Tải về 3
123/QĐ-UBND 14/01/2020 Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 v/v ban hành Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2020
Lượt xem: 360
Tải về 7
07/BC-HĐPH 16/01/2020 Báo cáo số 07/BC-HĐPH ngày 16/01/2020 tổng kết công tác năm 2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Lượt xem: 295
Tải về 3
29/UBND-VP11 17/10/2019 V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân.
Lượt xem: 426
Tải về 17
752/UBND-VP8 16/10/2019 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 313
Tải về 5
34/2019/QĐ-UBND 04/10/2019 Quyết định 34/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 325
Tải về 13
33/2019/QĐ-UBND 04/10/2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 307
Tải về 5
31/2019/QĐ-UBND 20/09/2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 bãi bỏ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 334
Tải về 6
24/UBND-VP11 13/09/2019 Công văn số 24/UBND-VP11 ngày 13/9/2019 v/v xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân
Lượt xem: 371
Tải về 15
1887 /QĐ-UBND 06/09/2019 Về việc giải thể Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Xuân Trường
Lượt xem: 428
Tải về 10
1882 /QĐ-UBND 06/09/2019 Về việc giải thể Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Trực Ninh
Lượt xem: 368
Tải về 12
108/KH-UBND 04/09/2019 Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 04/9/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Nam Định
Lượt xem: 461
Tải về 2
624/UBND-VP8 27/08/2019 Công văn số 624/UBND-VP8 ngày 27/8/2019 về việc khai thác sử dụng văn bản QPPL qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ
Lượt xem: 381
Tải về 8
103/KH-UBND 30/07/2019 Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/7/2019 về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2025
Lượt xem: 485
Tải về 17
1502/QĐ-UBND 22/07/2019 Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 v/v đình chỉ giải quyết khiếu nại
Lượt xem: 474
Tải về 15
18/NQ-HĐND 10/07/2019 NQ thông qua bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh NĐ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 418
Tải về 4
17/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 NQ quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh NĐ
Lượt xem: 446
Tải về 20
12/NQ-HĐND 10/07/2019 NQ vv điều chỉnh giảm biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, năm 2019
Lượt xem: 495
Tải về 26
448/UBND-VP8 02/07/2019 Công văn số 448/UBND-VP8 ngày 02/7/2019 hướng dẫn hưởng ứng “Ngày pháp luật năm 2019”
Lượt xem: 521
Tải về 9
447/UBND-VP8 02/07/2019 Công văn số 447/UBND-VP8 ngày 02/7/2019 v/v thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” năm 2019
Lượt xem: 421
Tải về 8
12345678910...