English    |   Liên hệ
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1034/QĐ-UBND 29/04/2020 Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản và chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định
Lượt xem: 473
Tải về 9
07/2020/NQ-HĐND 17/04/2020 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 336
Tải về 2
189/UBND-VP3 22/03/2019 Công văn số 189/UBND-VP3 ngày 22/3/2019 v/v phối hợp triển khai các biện pháp quản lý tàu cá hoạt động khai thác hải sản tại các tỉnh, thành phố ven biển
Lượt xem: 554
Tải về 12
2896/QĐ-UBND 19/12/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 609
Tải về 12
13/CT-UBND 02/10/2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 02/10/2017 v/v triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp
Lượt xem: 568
Tải về 8
481/UBND-VP3 09/06/2017 Công văn số 481/UBND-VP3 ngày 09/6/2017 về việc ngăn chặn tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài
Lượt xem: 644
Tải về 0
426/UBND-VP3 24/05/2017 Công văn số 426/UBND-VP3 ngày 24/5/2017 về việc tăng cường công tác quản lý thủy sản và tàu cá hoạt động trên biển
Lượt xem: 616
Tải về 1
165/UBND-VP5 15/03/2017 Công văn số 165/UBND-VP5 v/v hoãn kiểm tra triển khai nuôi trồng thủy sản niên vụ 2017
Lượt xem: 617
Tải về 0
165/UBND-VP5 15/03/2017 Công văn số 165/UBND-VP5 v/v hoãn kiểm tra triển khai nuôi trồng thủy sản niên vụ 2017
Lượt xem: 621
Tải về 0
41/QĐ-UBND 24/11/2014 Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản
Lượt xem: 608
Tải về 4
05/CT-UBND 20/03/2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 19/3/2015 V/v tăng cường công tác quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2015
Lượt xem: 612
Tải về 0
93/UBND-VP3 03/03/2014 Công văn số 93/UBND-VP3 ngày 28/02/2014 về việc tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản năm 2014
Lượt xem: 537
Tải về 0