English    |   Liên hệ
image banner
Tổng số: 82
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
585/UBND-VP8 22/07/2020 Công văn V/v lùi thời gian tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 303
Tải về 2
173/UBND-VP8 04/03/2020 Công văn số 173/UBND-VP8 ngày 04/3/2020 v/v thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trong năm 2020
Lượt xem: 357
Tải về 1
24/TB-UBND 27/02/2020 Thông báo số 24/TB-UBND ngày 27/02/2020 danh sách xã, phường, thị trấn đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Danh sách các xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Lượt xem: 453
Tải về 12
166/QĐ-UBND 16/01/2020 Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại của ông Mai Trọng Dũng (lần 2)
Lượt xem: 435
Tải về 7
8/TB-UBND 17/01/2020 Thông báo V/v chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại
Lượt xem: 383
Tải về 3
06/KH-HĐPH 16/01/2020 Kế hoạch số 06/KH-HĐPH ngày 16/01/2020 kế hoạch công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định năm 2020
Lượt xem: 417
Tải về 2
139/KH-UBND 27/12/2019 Kế hoạch công tác tư pháp năm 2020
Lượt xem: 1057
Tải về 13
216/UBND-VP8 23/04/2019 Công văn số 216/UBND-VP8 ngày 23/4/2019 v/v thực hiện một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Lượt xem: 479
Tải về 16
2861/QĐ-UBND 14/12/2018 v/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Nga
Lượt xem: 602
Tải về 51
622/UBND-VP8 07/12/2018 chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
Lượt xem: 498
Tải về 4
90/KH-UBND 14/09/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 533
Tải về 11
1833/QĐ-UBND 29/08/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc quyền giải quyết của Sở Tư pháp
Lượt xem: 505
Tải về 11
1832/QĐ-UBND 29/08/2018 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 535
Tải về 40
24/VPUBND-VP11 17/08/2018 Công văn số 24/VPUBND-VP11 ngày 17/8/2018 v/v xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân
Lượt xem: 474
Tải về 22
364/UBND-VP8 14/08/2018 Công văn số 364/UBND-VP8 ngày 14/8/2018 v/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018
Lượt xem: 489
Tải về 3
67/KH-UBND 27/06/2018 Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 27/6/2018 triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Lượt xem: 482
Tải về 9
260/UBND-VP8 18/06/2018 Công văn số 260/UBND-VP8 ngày 18/6/2018 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin năm 2016
Lượt xem: 471
Tải về 8
1156/QĐ-UBND 05/06/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
Lượt xem: 534
Tải về 5
208/UBND-VP8 17/05/2018 Công văn số 208/UBND-VP8 ngày 17/5/2018 v/v khai thác, sử dụng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp
Lượt xem: 518
Tải về 3
733/QĐ-UBND 09/04/2018 Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
Lượt xem: 535
Tải về 5
12345