English    |   Liên hệ
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1590/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Phóng (lần Hai)
Lượt xem: 400
Tải về 11
400/UBND-VP8 22/08/2016 Công văn số 400/UBND-VP8 ngày 22/8/2016 về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, KNTC, PCTN Quý III và 9 tháng đầu năm 2016
Lượt xem: 572
Tải về 0
300/QĐ-UBND 13/02/2015 Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 12/2/2015 về việc kiện toàn Hội đồng xét công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mời trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2013-2015
Lượt xem: 646
Tải về 1
03/2006/CT-UBND 29/08/2006 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nuôi tôm nước lợ năm 2006
Lượt xem: 546
Tải về 0
05/CT-UBND 29/08/2006 Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác phòng chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2005-2006
Lượt xem: 571
Tải về 0
07/2006/CT-UBND 29/08/2006 Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 574
Tải về 0
03/ 2007/CT-UBND 15/05/2007 CT về việc tăng cường công tác phòng chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2006-2007
Lượt xem: 599
Tải về 0
04/ 2007/CT-UBND 15/05/2007 CT về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2007
Lượt xem: 604
Tải về 0
12/2009/CT-UBND 08/06/2009 Chỉ thị về công tác Phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2009
Lượt xem: 548
Tải về 0
97/UBND - VP3 13/02/2015 Công văn số 97/UBND - VP3 ngày 12/02/2015 Về việc tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân ẤT Mùi của tỉnh
Lượt xem: 618
Tải về 0