English    |   Liên hệ
Tổng số: 120
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
9/CĐ-UBND 21/09/2020 Công điện Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật
Lượt xem: 567
Tải về 6
80/KH-UBND 04/09/2020 Kế hoạch Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 554
Tải về 3
561/UBND-VP3 08/07/2020 Công văn V/v V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả sản xuất vụ Mùa 2020
Lượt xem: 339
Tải về 3
21/2020/QĐ-UBND 23/06/2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 ban hành Quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 505
Tải về 5
1472/QĐ-UBND 23/06/2020 Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
Lượt xem: 487
Tải về 4
20/2020/QĐ-UBND 18/06/2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020
Lượt xem: 809
Tải về 15
71/TB-UBND 17/04/2020 Thông báo số 71/TB-UBND ngày 17/4/2020 kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về triển khai các nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2020
Lượt xem: 431
Tải về 12
03/CT-UBND 06/03/2020 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/3/2020 về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020
Lượt xem: 389
Tải về 5
02/CT-UBND 04/03/2020 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/3/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Lượt xem: 453
Tải về 6
45/NQ-HĐND 24/10/2019 Nghị quyết v.v chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh NĐ
Lượt xem: 465
Tải về 8
33/NQ-HĐND 24/10/2019 Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp khẩn cấp tuyến đê tả sông Đào từ K18+656 đến K30+073 huyện Nghĩa Hưng, tỉnh NĐ
Lượt xem: 285
Tải về 2
807/UBND-VP3 02/10/2019 Công văn số 807/UBND-VP3 ngày 02/10/2019 v/v kiểm tra, rà soát thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 318
Tải về 14
08/CT-UBND 02/10/2019 Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 02/10/2019 về việc triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp
Lượt xem: 395
Tải về 7
328/UBND-VP3 16/05/2019 Công văn số 328/UBND-VP3 ngày 16/5/2019 v/v tập trung chỉ đạo các biện pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 609
Tải về 36
62/TB-UBND 26/04/2019 Thông báo số 62/TB-UBND ngày 26/4/2019 kết luận của đ/c Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách không chế dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 794
Tải về 15
233/UBND-VP3 09/04/2019 Công văn số 233/UBND-VP3 ngày 09/4/2019 v/v ứng phó khẩn cấp với Dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 578
Tải về 38
617/QĐ-UBND 28/03/2019 Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh
Lượt xem: 518
Tải về 27
190/UBND-VP3 22/03/2019 Công văn số 190/UBND-VP3 ngày 22/3/2019 v/v tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 592
Tải về 29
418/QĐ-UBND 01/03/2019 thành lập Đội kiểm dịch động vật lưu động, Chốt kiểm dịch động vật đầu mối giao thông của tỉnh
Lượt xem: 617
Tải về 30
02/CĐ-UBND 01/03/2019 tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi và dịch bệnh gia súc, gia cầm
Lượt xem: 593
Tải về 33
123456