English    |   Liên hệ
Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35/KH-UBND 04/05/2020 Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 04/5/2020 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
Lượt xem: 541
Tải về 14
21/KH-UBND 13/03/2020 Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 13/3/2020 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020
Lượt xem: 395
Tải về 5
11/KH-UBND 04/02/2020 Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/02/2020 hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
Lượt xem: 468
Tải về 16
43/2019/QĐ-UBND 18/11/2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 ban hành Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Nam Định
Lượt xem: 356
Tải về 2
113/KH-UBND 19/09/2019 Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 19/9/2019 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
Lượt xem: 399
Tải về 6
23/2019/QĐ-UBND 25/07/2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 484
Tải về 11
62/KH-UBND 22/04/2019 Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 22/4/2019 hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019
Lượt xem: 533
Tải về 16
31/KH-UBND 12/03/2019 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019
Lượt xem: 495
Tải về 8
36/BC-UBND 21/02/2019 Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 21/02/2019 công tác bảo vệ môi trường tỉnh Nam Định năm 2018
Lượt xem: 623
Tải về 47
210/TB-UBND 11/12/2018 kết luận của đ/c Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác xử lý rác thải sinh hoạt của TP Nam Định
Lượt xem: 565
Tải về 19
887/UBND-VP3 07/11/2018 Công văn số 887/UBND-VP3 ngày 07/11/2018 tổ chức phát động phong trào "Chống rác thải nhựa"
Lượt xem: 649
Tải về 24
89/KH-UBND 13/09/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Lượt xem: 609
Tải về 8
20/2018/QĐ-UBND 20/08/2018 Quyết định ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa ban tỉnh Nam Định
Lượt xem: 634
Tải về 10
157/UBND-VP7 15/05/2018 Công văn số 157/UBND-VP7 ngày 15/5/2018 v/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018
Lượt xem: 616
Tải về 3
53/KH-UBND 11/05/2018 Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 11/5/2018 tổ chức "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018
Lượt xem: 642
Tải về 16
47/KH-UBND 24/04/2018 Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 24/4/2018 về hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch & vệ sinh môi trường năm 2018
Lượt xem: 583
Tải về 12
12/KH-UBND 18/01/2018 Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 568
Tải về 15
2644/QĐ-UBND 16/11/2017 Quyết định V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 513
Tải về 12
89/KH-UBND 06/09/2017 Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 06/9/2017 v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
Lượt xem: 555
Tải về 3
45/KH-UBND 08/05/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học và tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2017
Lượt xem: 513
Tải về 2
12