English    |   Liên hệ
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
177/UBND-VP7 06/05/2020 Công văn số 177/UBND-VP7 ngày 6/5/2020 của UBND tỉnh V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệmngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2020
Lượt xem: 408
Tải về 5
30/KH-UBND 07/04/2020 Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 07/4/2020 triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, năm 2020
Lượt xem: 566
Tải về 18
890/QĐ-UBND 27/04/2018 Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 về việc thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Nam Định
Lượt xem: 610
Tải về 11
220/TB-UBND 24/11/2016 Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định
Lượt xem: 643
Tải về 3
220/TB-UBND 24/11/2016 Thông báo số 220/TB-UBND ngày 24/11/2016 về việc tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định năm 2016
Lượt xem: 632
Tải về 4
22/2011/QĐ-UBND 13/09/2011 Quyết định V/v sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng vốn vay của Quỹ Quốc gia về việc làm, ban hành kèm theo QĐ số 27/2008/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của UBND tỉnh
Lượt xem: 652
Tải về 1
23/2011/QĐ-UBND 13/09/2011 Quyết định v/v sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương, ban hành kèm theo QĐ số 28/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của UBND tỉnh
Lượt xem: 629
Tải về 1
418/QĐ-UBND 12/03/2014 Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
Lượt xem: 636
Tải về 0
292/UBND - VP7 07/12/2013 Công văn số 292/UBND - VP7 ngày 05/12/2013 V/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Lượt xem: 661
Tải về 0