English    |   Liên hệ
Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2063/QĐ-UBND 19/08/2020 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 462
Tải về 0
18/KH-UBND 28/02/2020 Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/02/2020 về việc triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nam Định
Lượt xem: 505
Tải về 17
1334/QĐ-UBND 26/06/2019 Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 v/v thành lập Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ Khoa học và Công nghệ, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm thông tin và thống kê Khoa học và công nghệ thuộc sở Khoa học Công nghệ
Lượt xem: 527
Tải về 10
13/UBND-VP7 15/01/2018 V/v khai thác sử dụng VBQPPL qua Cổng thông tin điện tử chính phủ
Lượt xem: 565
Tải về 5
2645/QĐ-UBND 16/11/2017 Quyết định V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 570
Tải về 9
2643/QĐ-UBND 16/11/2017 Quyết định V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 664
Tải về 16
85/KH-UBND 28/10/2016 Kế hoạch số 85/KH-UBND Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định năm 2017
Lượt xem: 785
Tải về 10
81/KH-UBND 24/10/2016 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh NĐ giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 653
Tải về 13
709/UBND-VP5 27/09/2016 Công văn V/v Cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT của tỉnh NĐ
Lượt xem: 609
Tải về 1
529/UBND-VP5 21/07/2016 Về việc đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, sử dụng thư điện tử công
Lượt xem: 597
Tải về 3
06/CT-UBND 01/06/2016 Chỉ thị về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh NĐ
Lượt xem: 586
Tải về 3
120/UBND-VP7 18/05/2016 V/v khai thác và sử dụng thông tư số 10/2017/TT-BYT trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ
Lượt xem: 563
Tải về 1
34/UBND-VP2 16/05/2016 V/v khai thác và sử dụng Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 09/5/2016 trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ
Lượt xem: 478
Tải về 1
120/UBND-VP7 18/05/2016 Công văn số 120/UBND-VP7 ngày 18/5/2016 về việc khai thác và sử dụng Thông tư số 10/2016/TT-BYT trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ
Lượt xem: 546
Tải về 1
995/QĐ-UBND 21/06/2013 Quyết định Số: 995/QĐ-UBNDngày 20 tháng 6 năm 2013 Phê duyệt Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học công nghệ” thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 419
Tải về 1
04/2014/QĐ-UBND 14/03/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 434
Tải về 7
09/CT-UBND 22/08/2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/6/2013 Về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Lượt xem: 423
Tải về 1
116/TB-UBND 01/07/2014 Thông báo số 116/TB-UBND ngày 26/6/2014 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh Nam Định và Đề án "Hỗ trợ nâng cao năng lực chọn tạo, sản xuất và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa giống tại công ty TNHH Cường Tân"
Lượt xem: 480
Tải về 0
07/PC-BCĐ 21/03/2013 Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ hợp tác phát triển CNTT giữa UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 636
Tải về 0
48/VPUBND-VP1 05/07/2012 Công văn V/v Gửi nhận văn bản qua hòm thư điện tử
Lượt xem: 428
Tải về 2