English    |   Liên hệ
Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2020/NQ-HĐND 17/04/2020 Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020
Lượt xem: 371
Tải về 4
614/QĐ-UBND 27/03/2019 Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 phê duyệt kết quả rà soát, điều tra định kỳ, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
Lượt xem: 508
Tải về 18
288/UBND-VP6 17/10/2018 Công văn số 288/UBND-VP6 ngày 17/10/2018 v/v triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
Lượt xem: 637
Tải về 13
161/TB-UBND 25/09/2018 v/v nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
Lượt xem: 639
Tải về 47
176/UBND-VP7 05/06/2018 Công văn V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7/2018
Lượt xem: 632
Tải về 10
05/NQ-BĐDHĐQT 14/02/2017 Nghị quyết phiên họp thường họp thường kỳ của Ban đại diện - HĐQT - NHCSXH tỉnh Nam Định Quý IV năm 2016
Lượt xem: 683
Tải về 3
321/QĐ-UBND 16/02/2017 Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016
Lượt xem: 639
Tải về 1
198/QĐ-UBND 19/01/2017 Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh
Lượt xem: 640
Tải về 9
63/KH-UBND 14/07/2016 Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 524
Tải về 5
64/KH-UBND 15/07/2016 Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 15/7/2016 hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam của tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 590
Tải về 2
134/UBND-VP7 24/05/2016 V/v tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/07/2016
Lượt xem: 567
Tải về 0
85/UBND-VP6 18/04/2016 Công văn số 85/UBND-VP6 ngày 18/3/2016 về việc chấn chỉnh việc thu các loại phí dịch vụ trong các lễ hội trên địa bàn
Lượt xem: 587
Tải về 1
08/2010/QĐ-UBND 10/05/2010 Quyết định V/v điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội cho đối tượng đang quản lý, nuôi dưỡng tại trung tâm Bảo trợ xã hội
Lượt xem: 243
Tải về 1
11/2009/QĐ-UBND 18/06/2010 Quyết định v/v Quy định mức hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh Nam Định theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 243
Tải về 1
20/2010/QĐ-UBND 30/09/2010 QĐ V/v điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý
Lượt xem: 267
Tải về 2
Số 2237/QĐ-UBND 19/12/2011 Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi cư trú trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 347
Tải về 5
04/2012/QĐ-UBND 19/03/2012 Quyết định V/v quy định chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm
Lượt xem: 439
Tải về 1
08/2012/QĐ-UBND 09/05/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 7/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 468
Tải về 1
30/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định
Lượt xem: 435
Tải về 0
12/CT-UBND 21/09/2010 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Lượt xem: 254
Tải về 0
12