English    |   Liên hệ
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
53/KH-UBND 24/06/2020 Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/6/2020 đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020 (đợt 2)
Lượt xem: 558
Tải về 5
40/KH-UBND 29/03/2019 Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 29/3/2019 tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nam Định năm 2019
Lượt xem: 545
Tải về 17
06/CT-UBND 14/03/2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/3/2018 v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 676
Tải về 10
104/KH-UBND 19/10/2017 Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 19/10/2017 v/v tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển" giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 557
Tải về 19
2162/QĐ-UBND 22/09/2017 Quyết định V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Công thương
Lượt xem: 992
Tải về 25
91/KH-UBND 08/09/2017 Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 08/9/2017 v/v đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 565
Tải về 4
630/QĐ-UBND 04/04/2017 Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Lượt xem: 931
Tải về 40
09/CĐ-UBND 16/06/2010 Công điện của UBND tỉnh điện: Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Nam Định về việc chỉ đạo cắt điện luân phiên trên địa bàn toàn tỉnh
Lượt xem: 584
Tải về 0
04/KH-HĐ 11/03/2014 Kế hoạch số 04/KH-HĐ ngày 10/3/2014 về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Nam Định năm 2014
Lượt xem: 530
Tải về 1
04/KH-HĐ 11/03/2014 Kế hoạch số 04/KH-HĐ ngày 10/3/2014 về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Nam Định năm 2014
Lượt xem: 557
Tải về 0
10/UBND-VP3 09/01/2015 Công văn số 10/UBND-VP3 ngày 09/01/2015 V/v chỉ đạo lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2015
Lượt xem: 584
Tải về 0