English    |   Liên hệ
Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
73/TB-UBND 22/04/2020 Thông báo số 73/TB-UBND ngày 22/4/2020 kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Lượt xem: 812
Tải về 21
11/2020/QĐ-UBND 10/04/2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ di chuyển cây trồng đặc thù để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khu đất phục vụ đầu tư xây dựng Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai do Văn phòng hợp tác quốc phòng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ
Lượt xem: 500
Tải về 10
795/QĐ-UBND 07/04/2020 Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2020
Lượt xem: 502
Tải về 13
04/CT-UBND 19/03/2020 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/3/2020 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Lượt xem: 429
Tải về 15
71/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 v/v kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2020
Lượt xem: 480
Tải về 17
34/NQ-HĐND 24/10/2019 Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp bến cá cửa Hà Lạn, huyện Giao Thủy, tỉnh NĐ
Lượt xem: 320
Tải về 3
1587/QĐ-UBND 01/08/2019 Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2019
Lượt xem: 470
Tải về 18
1398/QĐ-UBND 05/07/2019 Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2019
Lượt xem: 459
Tải về 10
60/TB-UBND 12/04/2019 Thông báo số 60/TB-UBND ngày 12/4/2019 kết luận của đ/c Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Lượt xem: 582
Tải về 23
05/CT-UBND 03/04/2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/4/2019 v/v tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống chiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Lượt xem: 613
Tải về 40
20/TB-UBND 28/02/2019 kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra việc sạt sập một số điểm trên tuyến đê kè khu du lịch sinh thái Rạng Đông đê biển huyện Nghĩa Hưng
Lượt xem: 549
Tải về 21
79/QĐ-UBND 14/01/2019 Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực để chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Lượt xem: 655
Tải về 20
78/QĐ-UBND 14/01/2019 Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2019
Lượt xem: 636
Tải về 31
1486/QĐ-UBND 17/07/2018 Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2018
Lượt xem: 594
Tải về 14
07/CT-UBND 17/04/2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/4/2018 v/v tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018
Lượt xem: 677
Tải về 35
53/TB-UBND 27/03/2018 Thông báo số 53/TB-UBND ngày 27/3/2018 kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Lượt xem: 577
Tải về 16
83/QĐ-UBND 12/01/2018 Quyết định v/v phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực để chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
Lượt xem: 602
Tải về 17
07/CĐ-PCTT 17/08/2017 Công điện số 07/CĐ-PCTT hồi 14h ngày 17/8/2017
Lượt xem: 640
Tải về 2
06/CĐ-PCTT 11/08/2017 Công điện số 06/CĐ-PCTT của Ban chỉ huy phòng chống thiên ta & TKCN tỉnh Nam Định
Lượt xem: 678
Tải về 1
642/UBND-VP3 03/08/2017 Công văn số 642/UBND-VP3 v/v ứng phó với khả năng mưa lớn gây ngập úng vụ mùa năm 2017
Lượt xem: 548
Tải về 5
12