English    |   Liên hệ
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
34/BC-UBND 10/03/2020 Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 10/3/2020 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Lượt xem: 410
Tải về 2
2005/QĐ-UBND 14/09/2018 Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Nam Định
Lượt xem: 666
Tải về 39
62/UBND-VP8 27/02/2017 Công văn số 62/UBND-VP8 ngày 27/02/2017 về việc triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2017
Lượt xem: 590
Tải về 3
16/QĐ-BTC 20/05/2015 Quyết định số 16/QĐ-BTC ngày 20/5/2015 về việc công bố đáp án cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp
Lượt xem: 623
Tải về 1
444/QĐ-UBND 20/03/2015 Quyết định 444/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 về việc kiện toàn các khối thi đua của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 678
Tải về 11
518/QĐ-UBND 30/03/2015 Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 Về việc chỉ định Khối trưởng các khối thi đua của tỉnh năm 2015
Lượt xem: 599
Tải về 0
10/QĐ-BTC 18/03/2015 Quyết định số 10/QĐ-BTC Thành lập Tổ thư ký cho Ban giám khảo cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013"
Lượt xem: 640
Tải về 0
09/QĐ-BTC 18/03/2015 Quyết định số 09/QĐ-BTC Thành lập Ban Giám khảo cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013"
Lượt xem: 638
Tải về 1