English    |   Liên hệ
Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1751/QĐ-UBND 20/07/2020 Quyết định Về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
Lượt xem: 597
Tải về 19
28/NQ_HĐND 10/07/2020 Nghị quyết Về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
Lượt xem: 459
Tải về 12
03/2020/NQ-HĐND 17/04/2020 Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao,nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025
Lượt xem: 558
Tải về 27
847/QĐ-UBND 14/04/2020 Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020
Lượt xem: 487
Tải về 19
886/UBND-VP3 23/10/2019 Công văn số 886/UBND-VP3 ngày 23/10/2019 công bố tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019
Lượt xem: 356
Tải về 9
14/NQ-HĐND 10/07/2019 NQ về phương án phân bổ vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh NĐ
Lượt xem: 449
Tải về 16
1193/QĐ-UBND 07/06/2019 Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 v/v phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
Lượt xem: 698
Tải về 142
236/UBND-VP3 12/04/2019 Công văn số 236/UBND-VP3 ngày 12/4/2019 v/v công bố huyện Mỹ Lộc đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt xem: 580
Tải về 31
48/KH-UBND 04/04/2019 Kế hoạch cố 48/KH-UBND ngày 04/4/2019 tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 27/NQ-TU ngày 17/7/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện đề án cơ cấu Nông nghiệp
Lượt xem: 775
Tải về 64
618/QĐ-UBND 28/03/2019 Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 554
Tải về 34
09/UBND-VP3 02/01/2019 Công văn số 09/UBND-VP3 ngày 02/01/2019 v/v công bố huyện Ý Yên đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM
Lượt xem: 596
Tải về 32
209/TB-UBND 10/12/2018 kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai xây dựng làng nghề nông thôn mới kiểu mẫu hướng tới phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái thôn Vị Khê, xã Điền Xá
Lượt xem: 605
Tải về 15
208/TB-UBND 07/12/2018 kết luận của đ/c Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai xây dựng mô hình quản lý đê nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình khu dân cư nhà vườn nông thôn mới kiểu mẫu thôn Hồng Hà 1, Hồng Hà 2
Lượt xem: 604
Tải về 19
2641/QĐ-UBND 23/11/2018 Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 635
Tải về 40
552/UBND-VP8 15/11/2018 Công văn V/v đẩy mạnh phong trào thi đua "Chung sức xây dựng Nông thôn mới Giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 599
Tải về 26
2330/QĐ-UBND 23/10/2018 Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Lượt xem: 724
Tải về 75
808/UBND-VP3 19/10/2018 Công văn số 808/UBND-VP3 ngày 19/10/2018 v/v công bố huyện Vụ Bản đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt xem: 652
Tải về 19
662/UBND-VP3 05/09/2018 Công văn số 662/UBND-VP3 ngày 05/9/2018 v/v thẩm định, xét công nhận xã Nghĩa An và thị trấn Nam Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Lượt xem: 576
Tải về 7
1635/QĐ-UBND 06/08/2018 Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Lượt xem: 591
Tải về 40
933/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định V/v thành lập đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, thành phố Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
Lượt xem: 662
Tải về 35
123