English    |   Liên hệ
Tổng số: 93
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/NQ-HĐND 17/04/2020 Nghị quyết Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 673
Tải về 3
04/NQ-HĐND 17/04/2020 Nghị quyết Về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 528
Tải về 6
13/NQ-HĐND 10/07/2019 NQ v/v chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh NĐ, điều chỉnh diện tích, tên chủ đầu tư, tên dự án trong danh mục công trình, dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt
Lượt xem: 516
Tải về 21
22/2019/QĐ-UBND 17/07/2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước đối với nhà ở riêng lẻ
Lượt xem: 526
Tải về 20
13/2019/QĐ-UBND 06/05/2019 Quyết định quy phạm số 13/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 720
Tải về 90
75/KH-UBND 23/07/2018 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 657
Tải về 47
345/UBND-VP6 11/10/2016 Công văn số 345/UBND-VP6 ngày 11/10/2016 về việc hướng dẫn sử dụng 10% nguồn thu tiền sử dụng đất
Lượt xem: 664
Tải về 13
417/UBND-VP8 30/08/2016 Công văn số 417/UBND-VP8 ngày 30/8/2016 về việc sử dụng hệ thống dữ liệu văn bản QPPL trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai
Lượt xem: 629
Tải về 2
18/2015/QĐ-UBND 29/06/2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015
Lượt xem: 661
Tải về 8
15/2015/QĐ-UBND 05/06/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 658
Tải về 25
08/2015/QĐ-UBND 24/03/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 743
Tải về 49
28/2010/QĐ-UBND 08/12/2010 Quyết định về việc phân loại đường đô thị năm 2011 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 342
Tải về 0
33/2010/QĐ-UBND 22/12/2010 Quyết định v/v phân cấp tổ chức thực hiện công tác GPMB trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 265
Tải về 1
12/2011/QĐ-UBND 28/06/2011 Quyết định về việc Quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 269
Tải về 3
28/2012/QĐ-UBND 05/12/2012 Quyết định V/v quy định giá đất tính tiền sử dụng đất giao đợt 3 cho Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh
Lượt xem: 264
Tải về 0
2202/QĐ-UBND 04/12/2013 Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa hộ ông Mai Văn Bỉnh và hộ ông Đỗ Quốc Lộc
Lượt xem: 235
Tải về 0
39/2013/QĐ-UBND 18/12/2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 về Ban hành quy chế bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Lượt xem: 255
Tải về 0
2326/QĐ-UBND 20/12/2013 Quyết định số 2326/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Mai Văn Mạnh, ở xóm 8, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường (lần hai)
Lượt xem: 229
Tải về 0
NA 13/01/2014 Bảng giá đất tại Thành phố Nam Định năm 2014 Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2014
Lượt xem: 282
Tải về 7
NA 13/01/2014 Bảng giá đất tại huyện Giao Thủy năm 2014 Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2014
Lượt xem: 258
Tải về 0
12345