English    |   Liên hệ
Tổng số: 53
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
387/UBND-VP7 04/09/2020 Công văn V/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021
Lượt xem: 654
Tải về 52
1702/QĐ-UBND 15/07/2020 Quyết định Về việc điều chỉnh, giao bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020
Lượt xem: 684
Tải về 34
94/BCĐ 13/07/2020 Phân công nhiệm vụ Các thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 407
Tải về 9
93/KH-BCĐ 13/07/2020 Kế hoạch Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 394
Tải về 8
6/CT-UBND 09/07/2020 Chỉ thị Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
Lượt xem: 323
Tải về 1
1398/QĐ-UBND 15/06/2020 Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 586
Tải về 17
312/UBND-VP5 21/05/2020 Công văn số 312/UBND-VP5 ngày 21/5/2020 v/v bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
Lượt xem: 513
Tải về 9
1065/QĐ-UBND 06/05/2020 Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021
Lượt xem: 920
Tải về 61
1019/QĐ-UBND 28/04/2020 Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 ban hành tại Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 18/7/2019
Lượt xem: 771
Tải về 46
149/UBND-VP8 27/02/2020 Công văn số 149/UBND-VP8 ngày 27/02/2020 v/v triển khai thực hiện Chương trình số 1355/CTr-BGDĐT-BTP ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp
Lượt xem: 469
Tải về 12
19/HĐPHPBGDPL 17/02/2020 Công văn số 19/HĐPHPBGDPL ngày 17/02/2020 v/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các vấn đề dư luận quan tâm
Lượt xem: 415
Tải về 11
30/2019/QĐ-UBND 10/09/2019 Bãi bỏ một số Điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Lượt xem: 636
Tải về 62
1854/QĐ-UBND 04/09/2019 Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 về việc quy định mức thu học phí đối với các chương trình học Tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 432
Tải về 20
303/UBND-VP7 21/08/2019 Công văn số 303/UBND-VP7 ngày 21/8/2019 v/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020
Lượt xem: 638
Tải về 20
93/KH-UBND 03/07/2019 Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 03/7/2019 v/v triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019 - 2025
Lượt xem: 579
Tải về 14
234/UBND-VP7 21/06/2019 Công văn số 234/UBND-VP7 ngày 21/6/2019 v/v chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 494
Tải về 6
76/KH-UBND 22/05/2019 Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 22/5/2019 thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 627
Tải về 19
990/QĐ-UBND 14/05/2019 Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Nam ĐỊnh
Lượt xem: 553
Tải về 35
64/KH-UBND 26/04/2019 Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 26/4/2019 thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 635
Tải về 20
502/QĐ-UBND 15/03/2019 ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020
Lượt xem: 670
Tải về 76
123