English    |   Liên hệ
Tổng số: 136
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2514/QĐ-UBND 13/10/2020 Quyết định Thừa nhận xã, thị trấn sau khi sáp nhập đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt xem: 575
Tải về 13
2148/QĐ-UBND 28/08/2020 Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020 - 2024
Lượt xem: 428
Tải về 1
63/KH-UBND 22/07/2020 Kế hoạch Triển khai Đề án hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế biển tỉnh Nam Định đến năm 2030
Lượt xem: 457
Tải về 10
27/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết Về việc thông qua thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất y tế trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối(2016-2020) tỉnh Nam Điṇh;.........
Lượt xem: 429
Tải về 6
52/KH-UBND 15/06/2020 Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 15/6/2020 thực hiện cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Lượt xem: 620
Tải về 7
1134/QĐ-UBND 14/05/2020 Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 v/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 595
Tải về 55
05/CĐ-UBND 11/05/2020 Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 11/5/2020 về việc tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 467
Tải về 11
39/KH-UBND 11/05/2020 Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 11/5/2020 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng
Lượt xem: 462
Tải về 5
12/2020/QĐ-UBND 22/04/2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 quy định tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 788
Tải về 31
08/2020/NQ_HĐND 17/04/2020 Nghị quyết Quy định hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh
Lượt xem: 398
Tải về 19
80/UBND-VP8 27/03/2020 Công văn số 80/UBND-VP8 ngày 27/3/2020 V/v dừng kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN
Lượt xem: 358
Tải về 1
211/UBND-VP8 13/03/2020 Công văn số 211/UBND-VP8 ngày 13/3/2020 v/v thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp
Lượt xem: 387
Tải về 5
204/UBND-VP8 12/03/2020 Công văn V/v triển khai thi hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 396
Tải về 13
202/UBND-VP8 12/03/2020 Công văn V/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2020
Lượt xem: 363
Tải về 4
435/QĐ-UBND 04/03/2020 Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Lượt xem: 390
Tải về 16
198/QĐ-UBND 21/01/2020 Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 v/v ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định và phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 502
Tải về 2
7/2020/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Hợp tác xã nước sạch và môi trường Sông Đào sản xuất
Lượt xem: 335
Tải về 4
6/2020/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Cốc Thành sản xuất
Lượt xem: 320
Tải về 9
5/2020/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH nước sạch Hoàng Gia sản xuất
Lượt xem: 302
Tải về 12
4/2020/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Lê Lợi sản xuất
Lượt xem: 314
Tải về 6
1234567