English    |   Liên hệ
Tổng số: 68
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
236/BC-UBND 08/10/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020
Lượt xem: 648
Tải về 24
181/BC-UBND 13/08/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020
Lượt xem: 462
Tải về 17
102/UBND-VP2 12/08/2020 Công văn V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021
Lượt xem: 410
Tải về 9
393/BC-CTK 25/06/2020 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020
Lượt xem: 513
Tải về 18
1113/QĐ-UBND 12/05/2020 Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 v/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 579
Tải về 13
90/BC-UBND 08/05/2020 Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 08/5/2020 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
Lượt xem: 435
Tải về 15
52/UBND-VP2 08/05/2020 Công văn số 52/UBND-VP2 ngày 08/5/2020 v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Lượt xem: 424
Tải về 9
80/TB-UBND 06/05/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020 và công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 417
Tải về 18
24/KH-UBND 20/03/2020 Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 20/3/2020 hực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
Lượt xem: 515
Tải về 23
32/BC-UBND 06/03/2020 Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 06/3/2020 tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 02 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020
Lượt xem: 485
Tải về 6
22/UBND-VP7 17/01/2020 Công văn V/v tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020
Lượt xem: 455
Tải về 24
12/CT-UBND 30/12/2019 Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/12/2019 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Lượt xem: 489
Tải về 15
133/KH-UBND 13/12/2019 Kế hoạch Triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020
Lượt xem: 470
Tải về 4
875/UBND-VP8 09/12/2019 Công văn V/v mở đợt cao điểm bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Lượt xem: 451
Tải về 4
44/2019/QĐ-UBND 21/11/2019 Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 422
Tải về 10
32/2019/QĐ-UBND 20/09/2019 Quy định chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định
Lượt xem: 354
Tải về 4
16/2019/Nq-HĐND 10/07/2019 NQ quy định mức hỗ trợ kinh phí ngân sách Nhà nước và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh NĐ
Lượt xem: 447
Tải về 6
07/CT-UBND 16/07/2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/7/2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 564
Tải về 20
0 27/05/2019 Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Lượt xem: 717
Tải về 98
103/BC-UBND 13/05/2019 Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 13/5/2019 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 4, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
Lượt xem: 616
Tải về 41
1234