English    |   Liên hệ
Tổng số: 84
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
359/UBND-VP7 21/08/2020 Công văn V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 580
Tải về 20
142/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 468
Tải về 16
512/UBND-VP5 18/08/2020 Công văn V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 415
Tải về 10
133/TB-UBND 12/08/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 517
Tải về 17
127/TB-UBND 07/08/2020 Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
Lượt xem: 452
Tải về 23
331/UBND-VP7 04/08/2020 Công văn V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 588
Tải về 29
123/TB-UBND 31/07/2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
Lượt xem: 431
Tải về 20
321/UBND-VP7 27/07/2020 Công văn V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 662
Tải về 56
70/UBND - VP2 11/06/2020 Công văn V/v triển khai thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 664
Tải về 11
91/TB-UBND 21/05/2020 Thông báo số 91/TB-UBND ngày 21/5/2020 kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
Lượt xem: 539
Tải về 14
54/UBND-VP2 08/05/2020 Công văn số 54/UBND-VP2 ngày 08/5/2020 v/v thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 521
Tải về 21
48/UBND-VP2 27/04/2020 Công văn số 48/UBND-VP2 ngày 27/4/2020 v/v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 638
Tải về 74
159/UBND-VP7 23/04/2020 Công văn V/v hoạt động trở lại một số hoạt động, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ
Lượt xem: 1237
Tải về 134
74/TB-UBND 23/04/2020 Thông báo kiết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 1126
Tải về 104
64/QĐ-BCĐ 23/04/2020 Quyết định V/v dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 842
Tải về 23
148/UBND-VP7 15/04/2020 Công văn số 148/UBND-VP7 ngày 15/4/2020 v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch COVID-19
Lượt xem: 926
Tải về 168
70/TB-UBND 16/04/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 800
Tải về 78
44/UBND-VP2 16/04/2020 Công văn V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 763
Tải về 118
60/QĐ-BCĐ 15/04/2020 Quyết định V/v tiếp tục hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 692
Tải về 63
52/QĐ-BCĐ 07/04/2020 Quyết định V/v thành lập chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 604
Tải về 22
12345