English    |   Liên hệ
Tổng số: 82
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
236/BC-UBND 08/10/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020
Lượt xem: 648
Tải về 24
181/BC-UBND 13/08/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020
Lượt xem: 462
Tải về 17
393/BC-CTK 25/06/2020 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020
Lượt xem: 513
Tải về 18
139/BC-UBND 29/06/2020 Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 29/6/2020 tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 540
Tải về 16
90/BC-UBND 08/05/2020 Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 08/5/2020 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
Lượt xem: 435
Tải về 15
289/BC-UBND 27/11/2019 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Lượt xem: 465
Tải về 2
34/BC-UBND 10/03/2020 Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 10/3/2020 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Lượt xem: 410
Tải về 2
32/BC-UBND 06/03/2020 Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 06/3/2020 tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 02 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020
Lượt xem: 485
Tải về 6
07/BC-HĐPH 16/01/2020 Báo cáo số 07/BC-HĐPH ngày 16/01/2020 tổng kết công tác năm 2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Lượt xem: 295
Tải về 3
247/BC-UBND 09/10/2019 Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 09/10/2019 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019
Lượt xem: 387
Tải về 11
0 27/05/2019 Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Lượt xem: 717
Tải về 98
103/BC-UBND 13/05/2019 Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 13/5/2019 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 4, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
Lượt xem: 616
Tải về 41
71/BC-UBND 05/04/2019 Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 05/4/2019 tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội quý I, những nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019
Lượt xem: 615
Tải về 35
50/BC-UBND 11/03/2019 tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 02 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019
Lượt xem: 550
Tải về 37
36/BC-UBND 21/02/2019 Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 21/02/2019 công tác bảo vệ môi trường tỉnh Nam Định năm 2018
Lượt xem: 623
Tải về 47
14/BC-UBND 14/01/2019 Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 14/01/2019 rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2018, những nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng đầu năm 2019
Lượt xem: 712
Tải về 37
214/BC-UBND 13/09/2018 Báo cáo số 214/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội tháng 8, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018
Lượt xem: 612
Tải về 27
194/BC-UBND 13/08/2018 Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 13/8/2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018
Lượt xem: 569
Tải về 9
146/BC-UBND 25/06/2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Lượt xem: 597
Tải về 42
90/BC-UBND 08/05/2018 Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 08/5/2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 4, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018
Lượt xem: 658
Tải về 11
12345