English    |   Liên hệ
image banner
Tổng số: 519
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
659/UBND-VP5 15/09/2021 Công văn V/v tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19
Lượt xem: 15
Tải về 0
470/UBND-VP7 27/10/2020 Công văn V/v triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg
Lượt xem: 1374
Tải về 19
871/UBND-VP8 20/10/2020 Công văn V/v tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp
Lượt xem: 476
Tải về 9
127/UBND-VP2 14/10/2020 Công văn V/v khai thác và sử dụng Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020
Lượt xem: 513
Tải về 1
833/UBND-VP8 08/10/2020 Công văn V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 24/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 470
Tải về 6
826/UBND-VP8 07/10/2020 Công văn V/v quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu thanh tra
Lượt xem: 424
Tải về 8
426/UBND-VP7 28/09/2020 Công văn V/v tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội
Lượt xem: 541
Tải về 6
788/UBND-VP8 28/09/2020 Công văn V/v khai thác, sử dụng văn bản QPPL qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
Lượt xem: 412
Tải về 0
121/UBND-VP2 25/09/2020 Công văn V/v khai thác và sử dụng Nghị quyết của Chính phủ
Lượt xem: 421
Tải về 3
782/UBND-VP3 21/09/2020 Công văn V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020 (đợt 2)
Lượt xem: 504
Tải về 4
752/UBND-VP8 14/09/2020 Công văn V/v thực hiện các kiến nghị qua kiểm tra công tác xử phạt vi phạm hành chính
Lượt xem: 466
Tải về 14
387/UBND-VP7 04/09/2020 Công văn V/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021
Lượt xem: 619
Tải về 52
231/UBND-VP6 28/08/2020 Công văn V/v phê duyệt doanh nghiệp triển khai Bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 299
Tải về 5
695/UBND-VP8 26/08/2020 Công văn V/v tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Lượt xem: 349
Tải về 8
359/UBND-VP7 21/08/2020 Công văn V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 539
Tải về 20
683/UBND-VP8 20/08/2020 Công văn V/v khai thác, sử dụng văn bản QPPL qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
Lượt xem: 536
Tải về 7
512/UBND-VP5 18/08/2020 Công văn V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 372
Tải về 10
655/UBND-VP8 17/08/2020 Công văn V/v khai thác, sử dụng văn bản qua hệ thống Công báo và cổng thông tin điện tử
Lượt xem: 343
Tải về 11
102/UBND-VP2 12/08/2020 Công văn V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021
Lượt xem: 379
Tải về 9
632/UBND-VP8 07/08/2020 Công văn V/v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành
Lượt xem: 423
Tải về 13
12345678910...