English    |   Liên hệ
Tổng số: 251
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
166/TB-UBND 09/10/2020 Thông báo Về thời gian làm việc mùa Đông năm 2020
Lượt xem: 726
Tải về 18
157/TB-UBND 02/10/2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật
Lượt xem: 551
Tải về 5
142/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 468
Tải về 16
133/TB-UBND 12/08/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 517
Tải về 17
127/TB-UBND 07/08/2020 Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
Lượt xem: 452
Tải về 23
626/UBND-VP8 06/08/2020 Thông báo V/v danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 448
Tải về 4
123/TB-UBND 31/07/2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
Lượt xem: 431
Tải về 20
3280/TB-CT 22/07/2020 Thông báo Giảm 30% số thuế thu nhập doanh ngiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Lượt xem: 429
Tải về 8
3203/TB-CT 16/07/2020 Thông báo một số nội dung cơ bản của Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Lượt xem: 440
Tải về 2
2595/TB-CT 08/06/2020 Thông báo mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ ngày 01/7/2020
Lượt xem: 590
Tải về 9
101/TB-UBND 10/06/2020 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 551
Tải về 5
1621/TB-STNMT 04/06/2020 Thông báo mời tham gia các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 14, Lô số 15, Lô số 16, Lô số 17, Lô số 18, Lô số 19 thuộc khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Lượt xem: 596
Tải về 7
100/TB-UBND 05/06/2020 Thông báo số 100/TB-UBND ngày 05/6/2020 v/v điều chỉnh Chỉ số cải cách hành chính năm 2019
Lượt xem: 590
Tải về 7
92/TB-UBND 25/05/2020 Thông báo số 92/TB-UBND ngày 25/5/2020 kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định
Lượt xem: 615
Tải về 20
91/TB-UBND 21/05/2020 Thông báo số 91/TB-UBND ngày 21/5/2020 kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
Lượt xem: 539
Tải về 14
85/TB-UBND 11/05/2020 Thông báo số 85/TB-UBND ngày 11/5/2020 kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
Lượt xem: 511
Tải về 14
80/TB-UBND 06/05/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020 và công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 417
Tải về 18
79/TB-UBND 05/05/2020 Thông báo số 79/TB-UBND ngày 05/5/2020 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 542
Tải về 23
74/TB-UBND 23/04/2020 Thông báo kiết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 1126
Tải về 104
73/TB-UBND 22/04/2020 Thông báo số 73/TB-UBND ngày 22/4/2020 kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Lượt xem: 812
Tải về 21
12345678910...