English    |   Liên hệ
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3280/TB-CT 22/07/2020 Thông báo Giảm 30% số thuế thu nhập doanh ngiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Lượt xem: 434
Tải về 8
3203/TB-CT 16/07/2020 Thông báo một số nội dung cơ bản của Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Lượt xem: 446
Tải về 2
2595/TB-CT 08/06/2020 Thông báo mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ ngày 01/7/2020
Lượt xem: 597
Tải về 9
1991/CT-TTHT 07/05/2020 Công văn V/v phối hợp tuyên truyền Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoản nợ tiền thuế,xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN
Lượt xem: 559
Tải về 16
1033/CT-TTHT 13/03/2018 Công văn v/v phối hợp tuyên truyền Tổ chức "Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2017"
Lượt xem: 681
Tải về 2
5838/CT-TTHT 26/10/2017 Thông báo V/v tổ chức "Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế" năm 2017
Lượt xem: 580
Tải về 2
3613/TB-CT 06/07/2017 Thông báo V/v triển khai tuyên truyền chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
Lượt xem: 629
Tải về 0
868/CT-TTHT 28/02/2017 Công văn V/v phối hợp tuyên truyền một số nội dung lưu ý khi thực hiện quyết đoán thuế TNDN và TNCN năm 2016
Lượt xem: 714
Tải về 1
606/CT-TTHT 16/02/2017 Thông báo về việc tổ chức "Tuần lễ Hộ trợ quyết toán thuế TNDN và TNCN NĂM 2016"
Lượt xem: 558
Tải về 1