Các số công báo
Số 12
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
2649/QĐ-UBND 30/10/2020 Về việc thay đổi quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghĩa Hưng;
2640/QĐ-UBND 30/10/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội
2639/QĐ-UBND 30/10/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
2586/QĐ-UBND 23/10/2020 Về việc cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Ánh Dương
2577/QĐ-UBND 22/10/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2576/QĐ-UBND 22/10/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
2575/QĐ-UBND 22/10/2020 Về việc phê duyệt, bổ sung uy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2554/QĐ-UBND 20/10/2020 Về việc thay đổi vị trí, địa điểm công trình, dự án đất thương mại dịch vụ trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghĩa Hưng; Đính chính tên dự án trong danh mục công trình, dự án thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nghĩa Hưng đã được UBND tỉnh phê duyệt
2507/QĐ-UBND 13/10/2020 V/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
10/CT-UBND 13/10/2020 Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
2491/QĐ-UBND 08/10/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
2464/QĐ-UBND 07/10/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
2463/QĐ-UBND 07/10/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
04/QC-UBND-UBMTTQ 05/10/2020 QUY CHẾ Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác, trao đổi,cung cấp thông tin, tài liệu về phòng, chống tham nhũng.

Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : Số 57 Đường Vị Hoàng- Thành phố Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849315 Fax: (0350) 3867059. 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số 89/GP-BC ngày 11/4/2006
Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 250 - đường Hùng Vương – TP Nam Định
Điện thoại: (0350) 3631115 Fax: (0350) 3631330. 
Email: sotttt@namdinh.gov.vn
   Bản thử nghiệm                                                                                                                                                                                        Designed by VNPT Nam Định